søndag 11. januar 2009

(24) Bønn og paracet

Sørg for legem og for sjel til min livsvei ender,
Jeg dem trygt i ve og vel gir i dine hender.
Sørg, o kjære Gud, især for mitt hjertes tanker,
at de, hvor som helst jeg er, aldri fra deg vanker.
Sørg for gods og hus og hjem, for mitt navn og ære;
heller ikke korset glem, som jeg her må bære!
Sørg for meg hver stund, hvert sted på min ferd her nede,
sørg at jeg herfra i fred farer til din glede.
(Sangboken 379. Ludämilia. Landstad)


Vi har alle hørt mye om "Snåsamannen" i det siste, ingen har grunn til å tvile på at han har Gud-gitte evner til å diagnostisere og helbrede. Fleire har ei slik nådegave, det ser vi i Bibelen. Samtidig veit vi at Herren og hans apostler tok i bruk det som skaperverket hadde av lindrande og helbredande midler. - Tannverken min i går og i natt gjekk midlertidig over ved bønn og eit par paracetter. I morgen vonar eg å få hjelp av tannlegen til å fullføre helbredelsen. Bildet viser misjonær og sykepleier Jorunn Hamre som gir lindring til ein pasient i Sør-Etiopia. På bildet som henger på veggen i klinikken ser vi Jesus som helbreder ein blind. Sjukdom høyrer med til den forgjengeligheten menneskene og heile skaperverket er lagt under. Også dette kan vi nemne for han som har båret våre sjukdommer (Jes 53), og bruke dei middel han har gitt oss her i verden. "Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet! ... Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står! Tro det når helt alene du med en smerte går!" (Sangboken 404. I.P.Fougner). Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. (Jakobs brev 5:14-15)

Ingen kommentarer: