mandag 19. januar 2009

(25) Frels dem fra døden!

Den som eingong høyrde ropet
frå dei store folkeslag:
Kom og hjelp oss for vi vandrer
utan von og utan dag!
Aldri, aldri meir han gløymer
denne såre sukk som stig
frå dei arme folk som ventar
medan deira livssol sig
(Sangboken 701. Trygve Bjerkrheim)
Misjonær Steinar Harestad fortalde om eit maleri han hadde sett i sin ungdom: I eit tørt og øde landskap var mennesker på vandring mot ein avgrunn med flammer og fjell. Dei såg ut til å vandre mot døden. Orda frå Ordsp. 24:11-12 slo ned i han: Frels dem som hentes til døden, og de som vakler hen for å drepes - måtte du kunne holde dem tilbake! Uten Jesus er eit menneske allerede dømt, seier Guds ord (Joh 3:18). Jesus såg markene, dei var alt kvite til høsten (Joh 4:35), ein herjet og forkommen masse av mennesker utan hyrding (Matt 9:36). Er din nød for desse menneskene liten, då skal du be om at Jesus må få dra deg nærare seg. Den som blir i meg, han bærer mye frukt, sa Jesus (Joh 15:5)

Ingen kommentarer: