lørdag 22. november 2008

(8) Har me bruk for to talsmenn?Ånd over ånder, kom ned fra det høye, evig med Fader og Sønnen én Gud; Kom du som sjelene sammen kan føye,
kom og gjør rede din himmelske brud! Kalle, forssamle, og Jesus for klare, bygge Guds kirke, opplyse hans folk.
Det er din gjerning, la oss den erfare, kom, du Guds kjærlighets mektige tolk.
(Sangboken 57. Johan Nordahl Brun)

Ein talsmann er bare eit anna ord for ein advokat, på gresk kallest han paraklet som betyr "ein som er tilkalt (til hjelp for eit menneske i nød)". Den lidande Job hadde bruk for ein slik talsmann i himmelen (Job 16:19-21), det samme har eit Guds barn som synder i dag (1 Joh. 2:1-2). Denne talsmannen er Jesus som dekker over våre synder innfor den hellige Guds domstol. Ved tilliten til denne talsmannens soningsdød er me frikjent (erklært rettferdig) for Gud. - Den hellige Ånd er også kalt talsmann, han er vår hjelper og trøster mens me er her i verden. Han peiker på Jesus slik at mennesker får tillit til han (sjå bildet frå Waddera kyrkje i Etiopia), han oppmuntrer og oppbygger og rettleier dei truande på livsveien. Derfor har me bruk for begge talsmenn Gud har gitt oss. Jeg går bort ... og jeg vil be Faderen og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. (Jesus i avskjedstalen til sine disipler, Joh 14:2 og 16-17) (TS - 22.11.08)

Ingen kommentarer: