tirsdag 25. november 2008

(10) Herren trøster motløse sendebud

Høstens Herre, når du sender dine ut i arbeidsklær -
noen helt til jordens ender, andre inn i bønnevakt -
går de alle i det kallet du på hver av dem har lagt.

Dagens gjerning ligger rede for at de skal gå i den,
derfor er du selv tilstede der du sender dine hen.
Takk for alle som i kallet fikk frimodighet igjen!

Der er de som gikk seg trette av den motgang verden gav.
Herre, du må gjenopprette mot som tvilen ødela.
Si til alle som fikk kallet: "Det var meg du fikk det fra!"
(Sangboken 732. Braun / König)


NLMs misjonærer samlet til konferanse i Awasa 1964, foto: Eirik Kløve.

Misjonærarbeidet er over evne og kan føra til personlig nederlag og motløyse. Forandringer i kyrkjas strategi og metoder kan koma i motsetning til sendebudets kallsvisjon. I dag brukest teltmisjonærar og ettåringer og hjelpearbeidarar for å nå ut. Men oppgaven er den samme: Enten vera aktiv i ein sendegruppe, eller sjøl gå ut! Vår Herre Jesus går med!
Gjør alle folkeslag til mine disipler idet dere døper dem og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. - Kristi kjærlighet tvinger oss. (Jesu ordre til sine disipler, Matt 28:18-20, og Paulus sitt gjensvar, 2.Kor 5:14-15) (TS - 25.11.08)

Ingen kommentarer: