fredag 21. november 2008

(7) To veier - til kva?

To veier ligger foran deg, og en må du gå,
velg rett og velg i tide, om du vil målet nå.
Den ene går til himmelen, til herlighet hos Gud,
den andre vil deg føre, til sist i mørket ut.


Veiskille møter me over alt, og veiene er forskjellige. Kva me skal velge? Jo, det må vel vera den som me veit fører dit me skal. For kort tid siden kom ei sang av Odd Børretsen (82), Paradise Bay, der han seier bl. a. "Jeg skal ut og seile, bror ... Jeg lette sikkert etter no' en gang for lenge siden, noe eventyrlig som var glemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. ... Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute ... Nå seiler jeg min siste tur ..." Var det barnetrua Børretsen hadde gløymt, sjølve kompasset for sailasen eller vandringen? Ein ting er i alle fall sikkert: Valg av livsvei starter ikkje ved døden, men lenge før. Derfor er det Jesus seier: døyp dei og lær dei. Me lyt oppmuntra og oppbygga kvarandre på veien, om me skal nå målet.
Men ordet er deg ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det. Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. Jeg byder deg i dag å elske Herren din Gud, og vandre på hans veier ... Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve, du og din ætt! (Moses til Israels folk ved grensen til det lovede land, 5M 30:14-19) (TS - 21.11.08)

Ingen kommentarer: