torsdag 20. november 2008

(5) Komme ditt rike!

Dann du meg, Herre, helt ved din Ånd,
Form meg som leret i mesterhånd.
Ta meg og dann meg slik som du ser
Gagner min sjel og saken din mer.
(Rop1985:20. A.A. Pollard)

"Guds rike" er ingen geografisk størrelse, men innbefatter dei menneskene som har mottatt Gud som deira Herre og Frelser. Dei har høyrt og tatt imot evangeliet om Jesus, og lever som Guds barn her i verden. Dei er kalla "Rikets barn" som Jesus bruker for å nå andre med frelsesbudskapet (Matt 13:38). Bønna "komme ditt rike" betyr å stille seg til disposisjon for Herren. (Bildet viser Bibelskoleundervisning på Tabor, Awasa, Etiopia)

For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. (Paulus sitt vitnemål, Rom 1:16)(TS - 20.11.08)

Ingen kommentarer: