lørdag 13. desember 2008

(16) Barnekår og arverett

Tørr og fattig, svak og tom, du vil gjerne være from,
men du ser ditt eget kraftløse liv - Jesus lever, alt er ditt,
alt han eier har han gitt, du har barnekår og arverett hos Gud.
Målet for ditt liv det er, leve Jesus riktig nær.
La han åpne himlens sluser over deg!
(Rop 1985, nr. 378. R. R. Opsal)

Uttrykket "å opne himlens sluser" er brukt fleire gonger i Bibelen når Gud sjøl grip inn med si berging og frelse og sin velsignelse. Det er rett at Gud har gitt oss alt i Jesus Kristus, men likefullt fortsetter han å gje oss det vi treng til vårt daglige liv her på jord. Han har jo gitt oss ein lovnad om å rettleia oss ved sin Ånd, og gi oss den styrke vi måtte trenge til for kvar dag. Gud har altså meir å gje, ikkje for å gjera deg meir dugelig for himlen, men for å gjera deg meir dugelig for ditt liv som Guds barn og reiskap i denne verden.
Jeg akter all personlig fordel som tap, for at jeg skal vinne Kristus, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet ..., men med den som jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten (frikjenninga) av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser ... Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. (Paulus i Filipperbrevet 3:7-10, 4:13)

Ingen kommentarer: