lørdag 13. desember 2008

(17) Hjelp oss å følge ditt bud!

Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket,
noen må være de svakes bror.
Gud, la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud! Amen. Amen.
(Sanger 05:154. Rop:295. Svein Ellingsen)


Jesus sa i Getsemane: "Bli her og vak med meg ... vak og be for at de ikkje må koma i freisting ..." (Matt 26:38-41). Nåden oppdrar oss både til liv og teneste som Guds barn.
”Billig nåde er kirkens dødsfiende”, sa den kjente tyske teolog og martyr, Dietrich Bonhoeffer. Det er nåde uten bot og omvendelse, nåde uten kors og forsakelse. Billig nåde er rettferdiggjørelse av synden, ikke av synderen. Det er nåde som svekker, ikke nåde som vekker. ”Billig nåde er dåp uten menighetstukt, nattverd uten syndserkjennelse, absolusjon uten personlig bot. Billig nåde er nåde uten etterfølgelse, nåde uten korset, nåde uten den levende Kristus.” Dette ropte den uredde teologen ut – og beskrev denne billige nåden slik: ”Fordi nåden utretter alt, kan alt fortsette som før. La for all del den kristne leve som resten av verden ..." Ta dere av dem som er svak i troen ... Vi som er sterke, skylder å bære skrøpelighetene hos dem som er svake ... enhver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham. (Rom 14:1, 15:1-2)

Ingen kommentarer: