fredag 12. desember 2008

(14) Disippelbefalingen

Korset vil jeg aldri svike, som så salig bliver endt.
Skulle jeg en kristen være, uten Kristi kors å bære?
Jesus har dog i sitt rike aldri den disippel kjent.
Korset vil jeg aldri svike, som så salig bliver endt.

(Sangboken 407. Brorson)

Forkynnaren og forfatteren Edin Løvås sier at "disippelbefalingen" er eit betre uttrykk for Jesu ordre i Matt 28:18-20, enn "misjonsbefalingen". Disippel betyr elev (lærling) og er brukt om ein Jesu etterfølger i Bibelen, ein person sterkt bundet til Herren Jesus Kristus. Han ønsker å vere sammen med Jesus og gjere hans vilje, bli meir lik Jesus, og slutter seg til andre Herens disiplar i ein menighet (misjonsforsamling, jfr. "brørne" i Ap.gj. 28:14-15). - Motivasjonen til oppdraget har vi fått gjennom Herrens proklamasjon av sin allmakt, og motet er gitt oss i hans lovnad om å vere med oss alle dager inntil verdens ende, avslutter Løvås (Dagen 11.12.08). "Herrens disiplar" vart omtalt som "dei som hørte til Veien" (læra, Ap.gj. 9:1-2) og det var i Antiokia at disiplane først vart kalla "kristne" (Ap.gj. 11:26). Ein Jesu disippel har heile sitt liv i Jesus, Gal 2:20. Jesus sa til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere. (Joh. 8:31-32) (TS - 12.12.08)

Ingen kommentarer: