torsdag 4. desember 2008

(12) Jesu menneskefiskere

Hva har du i din båt, du er vel fiskare?
Kvar har du dina net, kvar er din fångst?
Du har vel hört hans ord: ”Legg ut på djupet”?
Du er vel med i Herrens fiskarlag?Det fins en plass för dig, å, kom og ta den!
Nu går vi ut igjen, skal du bli med?
Snart bryter natten inn, og vinden blir fristare.
Vi måste fylla neten’ underveis.

I mårron står han der, han vil se fångsten.
Hva har du då at visa Mestaren?
Sig, står du ennu sysslorlös på stranden?
Han kallar dig på nytt ennu en gong.

Sig kan du höra hur han ropar ”Följ mig!”
Men du vil kanskje hvila dig ennu?
Arbetarna er få, han ropar ”Följ mig!”
Det fattas no’n i laget, Er det du?
Det fattas no’n i laget, E-r d-et d-u?
T/M:Ingvar Nilsson / CD:Lennart Larsson:Fiskefångstblues (skrevet av etter Larssons cd)

Ingen kommentarer: