lørdag 20. desember 2008

(19) Året er nytt - nåden den samme

Saligheten er oss nær, opp mitt hjerte, opp min tunge,
opp om Jesu navn å sjunge, om hvor dyrebart det er!
Alt som i meg er, seg fryde, til min Frelser lov og fryd,
så min jubelsang skal lyde, like inn i paradis.
(Sangboken 120/Salmeboken 160. Brorson)I Salmeboken står denne salmen under nyttårsdagen, slik den opprinnelig var skriven i 1832, med ordet nyttårssang i staden for jubelsang i vers 1, og hentydning til Jesu omskjærelse i vers 3. (Luk 2:21). Våre år kommer og går, men Gud er den samme - slik det står skrive i Bibelens "nyttårssalme" 102. Og den Frelseren han sendte til jord, er den samme i går og i dag, ja, til evig tid (Heb. 13:8). Det nye året me går inn - og den tida me lever i - kan kallest eit "jubelår", då fanger settest fri og evangeliet forkynnest for fattige (Jes 61:1f, Luk 4:18-21), slik kvart 50. år kaltest i det gamle Israel. Benevnelsen "nådeår" er også dekkande fordi nåde er nettopp Guds kjærlighet og velvilje mot menneskene i Jesus Kristus, slik englene sang det på Betlehemsmarkene: Ære være Gud i det høyeste, fred på jorden, blant mennesker Guds velbehag (Luk 1:14). Og kvart årsskifte bringer oss nærare Jesu gjenkomst!

Ingen kommentarer: